POLONICUS – wyjątkowa nagroda Polonii z szacunku do nas samych – Polaków w Polsce i za granicą

Już 28 nagrodzonych wybitnych osobistości życia politycznego, społecznego i kulturalnego z Polski i Niemiec otrzymało do tej pory to szlachetne wyróżnienie, kilkaset osób corocznie a więc w sumie już parę tysiący było bezpośrednimi uczestnikami uroczystości wręczania nagród w Sali Koronacyjnej Ratusza w Akwizgranie. Kilkanaście milionów Polaków obejrzało to europejskie przedsięwzięcie za pośrednictwem TV Polonia. Nikt nie jest w stanie zliczyć, ilu Polaków za granicą zainspirował POLONICUS do dalszej intensywnej pracy na rzecz kraju i Polonii.

   
To już po raz ósmy przyznawany jest w Akwizgranie (Aachen) POLONICUS – nagroda Polonii europejskiej. A wszystko zaczęło się w 2009 roku w Dniu Polonii 2 maja 2009 podczas festynu na styku trzech granic Belgii, Holandii i Niemiec, zwanym Dreiländereck – nieopodal Akwizgranu w którym wzięło udział ponad 3 tyś uczestników, a w rok później blisko 6 tyś osób.

„Nie jest łatwo ułożyć sobie życie na nowo i jednocześnie być twórczym z dala od ojczyzny. Wielu z nas wytrwale zdobywało swoją pozycję społeczną i materialną, nie zaniedbując jednocześnie korzeni kulturowych. Polonia potrafiła swoją uczciwą pracą i europejskim uniwersalizmem zaimponować otoczeniu w nowej ojczyźnie.

 

Potrafimy się integrować, wzbogacając jednocześnie nasze nowe środowisko, nadając szeroko pojętej kulturze europejskiej nasze własne indywidualne i narodowe akcenty i dlatego – powinniśmy się wzajemnie szanować, a wtedy i inni nas szanować będą” – podkreśla pomysłodawca i główny organizator uroczystości wręczania POLONICUSA – Wiesław Lewicki. Należy przyznać, że na tak ważną w Europie uroczystość wybrał miejsce wyjątkowe – Salę Koronacyjną Ratuszu w Akwizgranie – miasta Karola Wielkiego, symbolu władzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego, w którym koronowanych było 31 władców dawnego imperium.

 


Nagroda POLONICUS przyznawana jest raz w roku i oficjalnie ogłaszana w lutym, a uroczystość wręczenia odbywa się w ostatnich dniach kwietnia lub na początku maja. Co roku nagrodę POLONICUS otrzymują wybitne osobistości w dziedzinie kultury, organizacji życia polonijnego oraz dialogu polsko-niemieckiego. Za całokształt osiągnięć przyznawana jest aperiodycznie.

 

Honorowa Nagroda POLONICUS, którą do tej pory otrzymali profesor Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2010-2012 oraz prof. Norman Davies, angielski historyk, specjalizujący się w dziejach Polski. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody POLONICUS znaleźli się wybitni politycy – dr Angelica Schwall-Düren, minister ds. związkowych, europejskich i medialnych NRW, przedstawiciele kościoła – profesor Alfons Nossol, Arcybiskup Diecezji Opolskiej oraz ksiądz rektor Stanisław Budyń , językoznawcy – profesor Władysław Miodunka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz filmowcy –Krystyna Janda i Andrzej Wajda.

 

Dzięki nogrodzie POLONICUS Polonia niemiecka zdołała jeszcze uhonorować wybitnych Polaków, działających na rzecz dialogu polsko-niemieckiego – profesora Władysław Bartoszewskiego oraz Karla Dedeciusa – literata i tłumacza, których już dziś niestety między nami nie ma. Wyróżnianie nagrodą POLONICUS rozwija się wielokierunkowo obejmując Belgię i Holandię, ale jednocześnie pamiętając o Polakach na Wschodzie. Dlatego też jedną z wcześniej nagrodzonych była Andżelika Borys – prezes Związku Polaków na Białorusi.

 W roku 2011 powstał Europejski Instytut Kultury i Mediów POLONICUS VoG, zajmujący się wraz z Polregio e.V. w Aachen przygotowaniem corocznej edycji i profesjonalną organizacją Gali POLONICUS. Napływające kandydatury na laureatów nagrody są dyskutowane i rozważane przez szerokie gremium doradcze poczym ostateczną decyzje podejmuje piecioosobowe jury nagrody. Warto podkreślić, że wszyscy dotychczasowi laureaci stanowią honorowe gremium Instytutu Polonicus i często włączają się w przygotowywania kolejnych edycji.