|
Wiesiek Lewicki

Klub Polregio e.V. wyrósł z potrzeby integracji polskojęzycznych mieszkańców Euroregionu Moza-Ren. Już po niespełna roku od ukazania się czasopisma o tej samej nazwie powstał Klub Polregio e.V. Stowarzyszenie Polregio jest towarzystwem ogólnej użyteczności publicznej. Zarejestrowane w Niemczech kieruje się zasadami prawa niemieckiego dotyczącego tego typu działalności.

Cele Klubu Polregio e.V.

Najważniejszymi założeniami i celami Klubu Polregio e.V. są:

 • stworzenie platformy wymiany informacji między polskojęzycznymi mieszkańcami Euroregionu Moza-Ren
 • stworzenie możliwości nawiązywania kontaktów między przedsiębiorcami polskojęzycznymi w Euregio
 • wspieranie idei integracji europejskiej
 • krzewienie i pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych poprzez organizowanie koncertów, wystaw, workshopów i innych programów artystycznych i zabaw
 • nawiązanie kontaktów z innymi podobnymi organizacjami w euroregionach, a także z Polonią w innych krajach Europy

Kto jest członkiem Klubu Polregio e.V.

 • Członkiem Klubu Polregio zostanie tylko ten, kto sam pisemnie złoży deklarację członkowską
 • Sympatykiem jest ten, kto nas lubi i spotyka się z nami na organizowanych przez Klub imprezach
 • Honorowy członek Klubu Polregio to ten, którego cenimy i pragniemy gościć wśród nas

i dlaczego warto nim zostać

 1. członkowstwo w Klubie Polregio e.V. to wyraz zaangażowania w życie społeczne i kulturalne polonii
 2. to spotkania i przeżycia w gronie starych i poznawanie nowych przyjaciół
 3. to nowe kontakty prywatne i zawodowe
 4. to możliwość oferowania i otrzymania pomocy prywatnej i zawodowej
 5. to możliwość uczestniczenia w imprezach kulturalnych z udziałem twórców polskich, polskiego pochodzenia
 6. to regularne otrzymywanie informacji o imprezach kulturalnych w euroregionie Moza-Ren, jak również poza nim
 7. to swobodna wymiana informacji w miłym towarzystwie
 8. to regularne darmowe otrzymywanie magazynu Polregio
 9. to wreszcie zniżka 15-20 % na wszystkie imprezy organizowane przez Polregio
 10. to inny wymiar istnienia w społeczeństwie w euroregionie Moza-Ren


Zarząd Polregio e.V. zaprasza do członkostwa w Klubie oraz do udziału w spotkaniach i imprezach.

Zarząd Klubu Polregio e.V.

 

Statut (PDF)

Deklaracja (PDF)